Pyöreää ja suoraa romantiikkaa


Aamu
Wikimedia Commons
 Friedrich oli pommerilainen protestantti kuten oli myös toinen merkittävä saksalaisen romantiikan edustaja Philipp Otto Runge (1777-1810).

Jos voidaan yksinkertaistaen sanoa Friedrichin maalanneen maisemia, Rungen voidaan todeta  maalanneen ihmisiä, mutta silti hänenkin teemansa oli ennen kaikkea luonnon äärettömyys, sen voimat ja ilmiöt. 

Romantiikan edustajanakin Runge säilytti siteen klassismiin, jonka sankarit ja vertauskuvat hänellä korvautuivat kukilla, pilvillä yms. Runolliset ideat saivat visuaalisen ilmiasun.

Runge oli naiivin puhdashenkinen ja hän halusi ilmentää luonnon olemusta maisemassa etenkin lapsien ja kasvien sopusuhtaisuuden avulla. Rungen ilmaisu oli siten tyystin erilaista kuin Friedrichin.

Mielestäni näiden taiteilijoiden erilaisuus näkyy Rungen pyoreän pehmeissä muodoissa verrattuna Friedrichin
horisontaalisvertikaaliseen seesteisyyteen.


Hülsenbeckschin lapset
 Wikimedia Commons

Runge pyrki yhdistämään värin, valon ja kolmiulotteisuuden synteesiksi kuten myös viivapiirustuksen ja kolmiulotteiduuden. Hän tutki värejä monitieteellisistä lähtökohdista.


Rungen elämä oli merkittävä mutta ei pitkä, sillä hän kuoli 33 vuoden ikäisenä.


Kommentit

Suositut tekstit