Yhteiskunta mullistui 1700-luvulla ja niin myös taide

Taide kehittyi erikoisella tavalla1700-luvulla. Raskaasta ja koristeellisesta barokista siirryttiin kepeästi keimailevan rokokoon kautta jylhän totiseen uusklassismiin ja sitten vielä romantiikkaan.

Varmaankin tuon vuoristoradan muotoutumiseen ovat vaikuttaneet kyseisen vuosisadan suuret yhteiskunnalliset ja aatteelliset mullistukset. Aikakauden kehityksen ydin voidaan puristaa yhteen sanaan, joka on "valistus". Järki, järki ja järki. Aikakauden suuria nimiä ovat muun muassa Voltaire, Immanuel Kant, Adam Smith ja Johann Wolfgang von Goethe.
Kyseisellä vuosisadalla syntyi vapautta korostava aatesuuntaus "liberalismi". Valistuksen aikaa kun elettiin, ensimmäinen tietosanakirja näki päivänvalon.

Vuosisadan loppupuolella tapahtui mullistusten mullistus, kun kansa nousi monarkiaa vastaan. Elettiin vuotta 1789 ja alkoi Ranskan suuri vallankumous. Vaikka oli vapaudesta kysymys, alkoi tapahtua hirveitä.

Kommentit

Suositut tekstit